sms تاپ

غضنفر و تست هوش( اما توصیه میکنم هرگز به غضنفر نخندید)

غضنفر در یک تست هوش دردانشگاه که جایزه یک میلیون دلاری براش تعیین شده شرکت کرد


سوالات این مسابقه به شرح زیر بود

جنگ 100 ساله چند سال طول آشید؟ الف- 116 سال ب- 99 سال ج- 100 سال د- 150 سال
غضنفر از این سوال بدون دادن جواب عبور کرد
کلاه پانامایی در کدام کشور ساخته میشود؟ الف-برزیل ب-شیلی ج-پاناما د-اکوادور
غضنفراز دانش اموزان دانشگاه برای جواب دادن کمک خواستمردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟ الف-ژانویه ب-سپتامبر ج-اکتبر د-نوامبر
غضنفر از خدا کمک خواست

کدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟الف-ادر ب-البرت ج-جورج د-مانویل
غضنفر این سوال رو با پرتاب سکه جواب داد

نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس ارام از چه منبعی گرفته شده است؟الف-قناری ب-کانگرو ج-توله سگ د-موش صحرایی

غضنفر از خیر یک میلیون دلار گذشت


جواب سؤالات در پایین
.
.
.
.
.
.

اگر شما فکر میکنید که از غضنفر باهوشتر هستید و به هوش او میخندید پس لطفا به جواب صحیح سؤالات در زیر توجه کنید


جنگهای صد ساله از سال 1337 تا 1453 به مدت 116 سال طول کشید

کلاه پانامایی در کشور اکوادور ساخته میشود

انقلاب اکتبر روسیه در ماه نوامبر جشن گرفته میشود

نام کوچک شاه جورج البرت بود (در 1936 او نام کوچک خود را تغییر داد)

توله سگ در زبان اسپانیایی INSULARIA CANARIA که در فارسی به معنی جزایر توله سگها است

هرگز به غضنفر نخندید